diumenge, 19 d’abril de 2009

JClic

El Clic està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia. La zonaClic és un servei del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya creat amb l'objectiu de donar difusió i suport a l'ús d'aquests recursos i oferir un espai de cooperació obert a la participació de tots els educadors/es que vulguin compartir els materials didàctics creats amb el programa. Les principals seccions de la zonaClic són:

- Biblioteca: És el recurs més valuós de la zonaClic. Està formada per centenars d'aplicacions creades gràcies a moltes hores de feina desinteressada d'educadors i educadores de diversos països.

- Clic 3.0: El programa original, antecesor del JClic, va ser creat per al Windows 3.1 i està disponible en set idiomes diferents.

- JClic: És un conjunt de programari lliure amb llicència GNU GPL que serveix per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives multimèdia: puzzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres.

- Comunitat: Un espai per al diàleg, la comunicació, l'intercanvi i la cooperació entre desenvolupadors, autors de materials, educadors i altres persones i institucions intressades en el projecte.

- Documents: Tot tipus de documents sobre el Clic i el JClic: articles, manuals tècnics, guies de l'usuari, tutorials, cursos de creació d'activitats...

- Suport: S'hi troben les preguntes més freqüents sobre el projecte Clic i els seus programes, i l'ajuda per configurar el vostre ordinador per què tot funcioni correctament.

- Eines: En aquest apartat hi ha una recopilació d'eines lliures i shareware que poden resultar útils per crear, editar o distribuir activitats Clic.

- Cerca: Diversos recursos per a facilitar la navegació i la localització d'informació al web. - Canvi d'idioma: El web està disponible en català, castellà i anglès.

1.1. Aprofundiment sobre el JClic. El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats, que no s'acostumen a presentar soles sino empaquetades amb projectes.

El JClic està format per quatre aplicacions:

- JClic applet: Permet incrustar les activitats JClic dins d'una pàgina web.

- JClic player: Programa independent, que un cop instal·lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador (o des de la xarxa) sense que calgui estar connectat a Internet.

- JClic author: L'eina d'autor que permet crear, editar i publicar les activitats d'una manera més senzilla, visual i intuïtiva.

- JClic reports: Un mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

1.2. Possibilitats de creació d'activitats i de seguiment del treball de l'alumne de l'entorn JClic. Les activitats que el JClic ens permet realitzar són:

- Jocs de memòria on s'ha de descobrir parelles d' elements iguals o relacionats entre ells, que es troben amagats

- Activitats d'exploració, identificació i informació, que parteixen d'un únic conjunt d'informació.

- Els puzles, que plantegen la reconstrucció d'una informació (gràfica, textual, sonora..) que es presenta inicialment desordenada.

- Les activitats de resposta escrita que es resolen escrivint un text.- Activitats de text, que plantegen exercicis basats en paraules, frases, lletres i paràgrafs d'un text que s'ha de completar, entendre, corregir o ordenar.

- Sopes de lletres i crucigrames.
pàgina Zona JClic


2. Plantejaments psicopedagògics de l'aprenentage utilitzant l'ordinador com a mestre.


3.Competències treballades amb JClic.

En relació al currículum de la etapa primària aquest programa treballaria principalment aquests tipus de competències:


3.1 Competències comunicatives:


Interacció i comunicació entre companys mentre realitzen activitats en parelles
Comunicar-se mitjançant els mitjans audiovisuals i desenvolupar les destresses digitals
Gestió de la informació: buscar informació i relacionar-la i crear i compartir informació

3.2 Competències pròpies de cada assignatura
4. Experiències d'ús del JClic a l'escola:Les experiències que presentarem a continuació de la utilització del JClic fan referència a l'escola CEIP Pau Casals de Gràcia.

En aquesta escola la utilització de les TIC varia segons el Cicle.
A Cicle Infantil un cop a la setmana van a l'aula d'informàtica i "juguen a l'ordinador" sense ser massa conscients que estan aprenent coses. A Cicle Inicial aquesta hora d'informàtica es reforça amb estones dins l'aula, aquestes hores d'informàtica serveixen per jugar, consolidar coneixements i aprendre'n de nous. Tambés s'utilitza l'ordinador per aprendre a treballar en grup, com per exemple escrivint un conte entre tres o quatre nens i nenes. Tant a Cicle Mitjà com a Cicle superior la utilització de les TIC augmenta gradualment, ja que no només s'utilitza el JCLIC, XTEC, l'EDU 365, les WEBQUEST, sinó que també treballen amb programes d'edició de so i video, Fotologs, etc.


4.1. Altres programes que es corresponen a la metàfora tutorial o paradigma instructiu.

La progressiva incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (T.I.C) a les diferents activitats poductives, de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions en tots els àmbits de la vida ciutadana, constitueixen fenòmens que visualitzen els canvis que està experimentant la nostra societat. Aquest canvis també estan influenciant la manera d'aprendre i d'ensenyar a les escoles. Un dels testimonis més sólids són les TIC entre les quals podem trobar el JClic i les WEBQUEST,entre d'altres.

4.2. Valoració crítica:

Les TIC poden proporcionar un entorn d'aprenentatge segur i encoratjador.Amb les TIC els alumnes tenen un accés directe de materials i informació.La tecnologia interactiva motiva, estimula i facilita l'aprenentatge.Les simulacions per ordinador estimulen el raonament analític i divergent.Les TIC poden ajudar les dificultats de comunicació i aprenentatge d'alumnes amb necessitats especials.Les TIC potencien el treball en grup.Les TIC faciliten un gran ventall de recursos.Les TIC faciliten el treball en xarxa d'altres comunitats d'aprenentatge.

4.3. Activitat classe JClic:


JClic explicatiu


JClic pràctic


5. Dinàmiques innovadores per a l'aula.


Què és innovar?

Definició: Per tal de saber com podem innovar primer haurem de conéixer les activitats més freqüents utilitzades a les escoles:

Aquelles proposades pel professor on només s'han de seguir les instruccions pertanyents a cada activitat.


Per tant, les activitats innovadores que proposem són les següents:


De nombroses sessions

Material: ordinadors

Participació: individual i en grup

Descripció: Cada alumne haurà de crear una activitat individividualment mitjamçant el Jclic dirigida a la resta de la classe. Al principi de la setmana el professor proposarà les diferents temàtiques compreses a les assignatures corresponents, d'aquestes l'alumne haurà d'escollir-ne una, tenint en compte que es poden repetir.
Els temes seran nous per l'alumne, de manera que hagin de buscar informació, o bé un tema esmentat anteriorment a classe que requereixi una pràctica especial.
Els nens i nenes podran escollir qualsevol de les activitats del Jclic (associació simple, complexa, ordenar elements, completar text, etc...) per portar a terme l'exercici ajudant-se, si cal, amb l'internet per a cercar informació.
El professor farà el recull de les activitats i al llarg de la setmana es treballaran un nombre reduit d'elles a cada sessió per tal que les puguin treballar en petits grups.

D'una sessió
Material: pissarra digital

Participació: grup-classe

Descripció: Aquesta activitat podria ser destinada per aquells nens que tenen els seus primers contactes amb el Jclic.
L’activitat consisteix en fer una activitat conjunta, escollida prèviament pel mestre/a. De manera que tota la classe alhora vegi el funcionament del Jclic interaccionant mitjançant la pissarra digital. Els nens que executin les accions seran seleccionats segons el criteri del professor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada